CISZTERCI OBLÁCIÓ

2016.aug.15.
Írta: BCSZIP Szólj hozzá!

CISZTERCIEK FŐÜNNEPE

Szent Bernát apát főünnepe a zirci bazilikában 2016. augusztus 19. 11:00

DALLASI CISZTERCI KÖZÖSSÉG KÉRÉSE ÉS FELHÍVÁSA

Dallasban elhunyt magyar rendtársak új kriptába helyezéséről - rokonok keresése

Az Irving, Texas, U.S.A.-ban létező Ciszterci Kolostor elhunyt szerzeteseinek földi maradványait a dallasi temetőből az újonnan megépített mauzóleumba szándékozik átvitetni. Amennyiben ön valamelyiküknek is a közvetlen rokona, jogában van beleegyezni avagy tiltakozni az áthelyezést illetően. 

Fr. David Balas (más néven Balás László)Fr. Ralph March (m. n. Maitz Rudolf) 

Fr. Leonard Barta (Barta József)Fr. Henry Marton (Marton István) 

Fr. Placid Csizmazia (Csizmazia Lajos)Fr. Benedict Monostori (Monostori József) 

Tovább

A VILÁGOT FORMÁLNI IMÁDSÁGGAL, TANÍTÁSSAL, KÖZÖSSÉGÉPÍTÉSSEL

A 80 éves nyugalmazott apátot Farkasfaly Dénest ünnepelte a The Catholic Fundation, a dallasi egyházmegye jótékonysági alapítványa 2016. február 19-én, a dallasi Hilton Anatole elegáns nagytermében 1600 meghívott jelenlétében.

abbot_denis_farkasfalvy.jpgMindig öröm, ha arról hallunk, hogy valakit kitüntetnek. Számunkra magyaroknak még meghatározóbb, ha egy magyar kapja a világban az elismerést azért a munkáért, amit a befogadó városért tett.  

Farkasfalvy Dénes több társával együtt az 56'-os forradalom után a rendi vezetőség kérésére elhagyták az országot. A tanulmányok idejére a római generális ház fogadta be a magyarokat, akik tanulmányaik végeztével többnyire a texasi Irving-ben kezdtek új életet, mely ma Dallasnak a része. Itt építettek monostort és rendi közösséget folytatva a magyaroszági hagyományokat iskolát is építettek, hogy neveljék az ifjúságot és alakítsák az ottani katolikus életet. 

Tovább

Sor. ELEONORA: OBLÁTA A VILÁGBAN

Ciszterci obláta nővérünk kiváló összefoglalása

2561-muzeumok-ejszakaja-zirc.jpgMi az obláció? 

Az obláció nem szerzetesi fogadalom, hanem Isten és a közösség előtt kinyilvánított szent elhatározás. A világi hívőknek ez a Rendhez tartozó közössége nem szerzetesi fogadalommal, hanem Isten és a közösség előtt kinyilvánított szent elhatározással vállalnak lelkiségi kapcsolódást a ciszterciekhez. Rövid jelöltidő után, „beöltözéssel” a ciszterci ruhát jelképező kis skapuláré (tiszta fehér) átadásával kezdődik el az egyéves próbaidő, a noviciátus. A beöltözéskor minden jelölt rendi védőszentet kap. A próbaév végén, ha a jelölt méltónak bizonyul, leteheti az oblációt az apát vagy annak megbízottja kezébe. Ettől kezdve a Rend lelki közösségének tagja, és a Rend kegyelmi kincseinek részese. (Ennek jeléül fehér-fekete skapulárét kap.) 

Az oblátus (ill. obláta) - a szerzetesi fogadalom példájára - hármas elkötelezettség vállalásával dicsőíti Istent:

1. életének állandó tökéletesítésével;

2. állapotbeli tisztaságával;

3. példaadó állhatatosságával. Az obláció bármikor megszüntethető, vagy az oblátus saját akaratából, vagy méltatlanság esetén rendi döntés alapján. 

Tovább

CHARTA CARITATIS

charta.jpgMielőtt a ciszterci apátságok virágzásnak indultak volna, István apátúr és testvérei úgy rendelkeztek, hogy semmiképpen se alapítsanak egyetlen püspök egyházmegyéjében se apátságot, mielőtt a Cîteaux-i apátság és a többi belőle származó apátságok között létrejött, írásba foglalt és megerősített határozatot a püspök jóvá nem hagyja, meg nem erősíti, hogy a főpásztor és a szerzetesek között a súrlódást elkerüljék. Ebben az alapszabályzatban tehát az említett testvérek, hogy a kölcsönös békesség jövőbeli hajótörésének elejét vegyék, világosan megfogalmazták, szabályokba foglalták és utódaiknak örökül hagyták, hogy miféle egyezséggel, mi módon és legfőképpen milyen szeretettel kell a világ különböző részein testileg ugyan szétszórt szerzeteseiknek lelkileg széttéphetetlenül egybeforrniuk. Úgy döntöttek, hogy ezt az alapszabályzatot is Charta Caritatisnak, vagy a Szeretet Okmányának nevezik, minthogy ennek rendelkezése minden zokonvehető kényszerítést kiküszöböl, egyedül csak a lelkek javát tűzi ki célul mind az isteni, mind az emberi dolgokban.

Tovább

CISZTERCI LELKISÉG

Minden hitelesen keresztény (= krisztusi) élet „fogantatik a Szentlélektől és születik Szűz Máriától.” Így hitelesen istenemberi. A szerzetesélet is. Minden szerzetesélet. A ciszterci is!

417.jpg

SZÜLETÉSE ÉS FŐBB VONÁSAI

Minden hitelesen keresztény (= krisztusi) élet „fogantatik a Szentlélektől és születik Szűz Máriától.”  Így hitelesen istenemberi. A szerzetesélet is. Minden szerzetesélet. A ciszterci is!

A II. Vatikánumnak a szerzetesélet időszerű megújításáról szóló dekrétuma (Perfectae Caritatis) kifejezetten a keresztségből, a Krisztusban való újjászületésből származtatja a szerzetességet.. Minden szerzetességet. – A keresztségben, mint magban bennfoglaltatik minden rendű és rangú keresztény élet kibontkoztatása: a laikusi, a klerikusi és a monachális életé. Tehát az általános hívői, a papi és a szerzetesi életé. Minden megkeresztelt ember az Atya-Fiú-Szentlélek életében részesül, abba avatódik bele. De amíg a laikusban az Atya karaktere, a klerikusban a Fiú karaktere, a szerzetesben a Szentlélek karaktere külön sajátossággal is kiverődik. (Egyetlen személyben nemcsak egy, de kettő, sőt három karakter is lehetséges „különlegesen” kiemelt formában.)

Tovább
süti beállítások módosítása