DALLASI CISZTERCI KÖZÖSSÉG KÉRÉSE ÉS FELHÍVÁSA

Az Irving, Texas, U.S.A.-ban létező Ciszterci Kolostor elhunyt szerzeteseinek földi maradványait a dallasi temetőből az újonnan megépített mauzóleumba szándékozik átvitetni. Amennyiben ön valamelyiküknek is a közvetlen rokona, jogában van beleegyezni avagy tiltakozni az áthelyezést illetően. 

Fr. David Balas (más néven Balás László)Fr. Ralph March (m. n. Maitz Rudolf) 

Fr. Leonard Barta (Barta József)Fr. Henry Marton (Marton István) 

Fr. Placid Csizmazia (Csizmazia Lajos)Fr. Benedict Monostori (Monostori József) 

Fr. Odo Egres (Egres József)Fr. Anselm Nagy (Nagy Sándor) 

Fr. Victor Falubíró (Falubíró Miklós)Fr. Christopher Rábay (Rábay István) 

Fr. Thomas Fehér (Fehér József)Fr. Lamber Simon (Simon Gyula) 

Fr. George Ferenczy (Ferenczy György)Fr. Balthasar Szarka (Szarka István) 

Fr. Aloysius Kimecz (Kimecz János)Fr. Damian Szödényi (Szödényi István) 

Fr. Pascal Kis-Horváth (Kis-Horváth Mihály)Fr. Rudolph Zimányi (Zimányi Ferenc) 

Fr. Matthew Kovács (Kovács György)Fr. Joseph Nagy (Nagy Imre és Ilona fia) 

Fr. Louis Lékai (Lékai Gyula) 

Amennyiben beleegyezik avagy tiltakozni szándékozik ezen kérdésben, kérjük küldjön levelet augusztus 8.-a előtt a 44th District Court of Dallas County, 600 Commerce Street, 5th floor, Dallas, Texas 75202 és utaljon a Cause No. DC-16-02782, In re: The Mausoleum of Cistercian Monastery, Our Lady of Dallas, Inc. 

További információkat tekintve lépjen kapcsolatba ügyvédünkkel, kinek neve Jim Hartnett, Jr. a Hartnett Law Firm, 2920 N. Pearl Street, Dallas, Texas 75201. (telefonszáma 001-214.742.4655).