A VILÁGOT FORMÁLNI IMÁDSÁGGAL, TANÍTÁSSAL, KÖZÖSSÉGÉPÍTÉSSEL

abbot_denis_farkasfalvy.jpgMindig öröm, ha arról hallunk, hogy valakit kitüntetnek. Számunkra magyaroknak még meghatározóbb, ha egy magyar kapja a világban az elismerést azért a munkáért, amit a befogadó városért tett.  

Farkasfalvy Dénes több társával együtt az 56'-os forradalom után a rendi vezetőség kérésére elhagyták az országot. A tanulmányok idejére a római generális ház fogadta be a magyarokat, akik tanulmányaik végeztével többnyire a texasi Irving-ben kezdtek új életet, mely ma Dallasnak a része. Itt építettek monostort és rendi közösséget folytatva a magyaroszági hagyományokat iskolát is építettek, hogy neveljék az ifjúságot és alakítsák az ottani katolikus életet. 

Ennek a közösségnek volt tagja, majd később apátja Dr. Farkasfalvy Dénes. A nagy irodalmi és teológiai kultúrájú szerzetes apátként hamar környezete szellemi-lelki életét alakító személlyé vált. Imádkozott, tanult és tanított, papként gondozta a lelkét a diákoknak, szülőknek.  

Az amerikai kultúra sajátossága, hogy akik tesznek valamit a környezetükért, azokat elismerik és ünneplik, hogy mindenki számára fontos értékek így nyerjenek a hétköznapokban teret maguknak. 

thumb_img_0410_1024.jpg

Idén 34. alkalommal adta át a dallasi egyházmegye alapítványa a legmagasabb elismerését a magyarszármazású apátnak, aki az elmúlt évtizedek során az iskola és monostor egységével és kiemelkedő szellemi hozzájárulásával gyarapította környezete katolikus kultúrájának megerősödését. 

Nagyszabású ünnepségen egymást követték a megemlékezések, melyből érdemes kiemelni az egyházmegye püspökének Kevin J. Farell -nek a gondolatait, "Dénes atya személye a tudáson át lett kincs számunkra, és a lelki élete révén lett megerősítője a hitnek!" Majd egykori diákjuk és jótevőjük Jim Moroney, a The Dallas Morning News kiadója tartott személyes meghatottságtól átfűtött beszédet, mely minden jelenlévőre nagy hatást gyakorolt. Bemutattak egy 15 perces filmet Dénes apát úr életéről, mely itt megtekinthető angol nyelven.

Az elismeréssel jelentős összegű pénzadomány is jár, melyet Dénes apát úr egy szegény szerzetes közösségnek ajánlott fel, hogy templomukon rgős felújításokat el tudják végezni.  

Dékány Sixtus zirci apát és Horváth Olga apátnők képviselték két magyar rendtárssal a magyarországi közösséget. A kiutazás alkalmat adott a soros kongregációs káptalanra is. A zirci kongregációt a zirci, kismarosi és dallasi közösségek alkotják. A káptalan jó hangulatban és értékes munkával zajlott.  

thumb_img_0237_1024.jpg

Farkasfalvy Dénes apátúr ünneplése is mutatja, hogy "a templom és iskola" együtt egy-egy helybeli közösségnek mennyit jelenthet és egymás kultúráját befogadva erősíthetik egymást. Dallas befogadta a magyarokat mert amit adni tudtak az imádságra, tanításra és közösségépítésre mindenütt szükség van és az ezért végzett fáradozást a környezet elismeri és jutalmazza.