JELENTKEZÉS

A CISZTERCI REND VILÁGI ÉLETBEN MEGMARADÓ OBLÁTUSAINAK SZABÁLYZATA

  1. A Ciszterci Rend világi életben megmaradó oblátusai – férfiak vagy nők  - világi    hivatásukat megtartva a tökéletesebb keresztény életre törekszenek, s annak megvalósítása végett az obláció (felajánlás) szertartása útján a Ciszterci Rendnek, a Rend meghatározott monostorának, Magyarországon a zirci apátságnak lelki közösségébe kapcsolódnak.
  2. Az oblátusok tagjai lesznek a Ciszterci Rend lelki közösségének, részesei a Rend lelki javainak és azoknak a kegyelmeknek, amelyeket az Egyház az oblátusok számára engedélyez.
  3. Az obláció (felajánlás) nem szerzetesi fogadalom, nem kötelez az egész életre, hanem csak addig, amíg az oblátus hű marad felajánlása szándékához, vagy amíg a Rend a leki közösségből ki nem zárja.
  4. Az obláció azoban az Isten előtt kedves elhatározás, (ön-) felajánlás, szent és komoly dolog. Csak az teheti meg , akiben a tökéletességre irányuló törekvés valóban megvan, s ennek komolyságáról előljárói alkalmas módon meggyőződtek.
  5. Az oblátusoknak, akárcsak a szerzeteseknek, legfőbb előljárója az apát. Ő jelöli ki az oblátusok előljáróját, spirituálisát is.
  6. A jelentkezés után – amelyet a spirituális javaslatára az apát fogad el, - három hónapra (kivételesen rövidebb idő után is) a jelentkező előljárója kezéből megkapja a ciszterci ruhát jelképező kis fehér skapulárét. Ezzel kezdetét veszi az előzetes tagság, próbaév (szerzetesi néven noviciátus).
  7. A beöltözéskor a jelöltek rendi védőszentet kapnak.
  8. A beöltözés után egy évre, ha maga is úgy akarja, és ha erre előljárói méltónak találták, megteheti a felajánlást, az oblációt.
  9. A felajánlást (oblációt a jelölt az apát vagy személyes megbizottja előtt tesz, aki őt ugyanakkor felveszi a Rend lelki közösségébe, és részesévé teszi a kegyelmeknek és lelki kincseknek. (Ennek megtörténte után, nevét bejegyezhetik a törzskönyvbe.)
  10. Az oblációban a jelölt arra kötelezi magát, hogy Szent Benedek Regulájának útmutatása szerint – amelyet éppen ezért meg kell ismernie és gyakran olvasgatnia – hármas tökéletességgel óhajtja az Istent dícsérni.

Életének állandó tökéletesítésével („conversio morum”).  Tulajdonképpen nem más ez, mint igazán keresztényi életet élni a hit, remény és szeretet szellemében; elfordulni a világ hiúságaitól, hatalmat, gazdagságot, fényűzést hajszoló törekvéseitől és e helyett az egyszerű, józan, becsületes istenes életért küzdeni. Élni az önmegtagadás, különösen a böjt és a bűnbánat eszközeivel.

Állapotbeli tisztaságával, („castitas”) A magányos oblátus vagy oblata életének komolyan és Istenért megharolt teljes tisztaságát jelenti; a házaséletet élők számára a házasság szentségében vállalt Isten akarata szerint való családi életet.

Állhatatosságával a magán és nyilvános életben a keresztény elvek szerint („stabilitas”); a hit mmegvallásában jó példával előljárni és így apostoli módon közreműködni az Egyház felvirágoztatásán.